Xiang, X., & Zheng, B. (2011). Understanding and reformulating metaphors: An empirical study on English-Chinese sight translation. Waiyu jiaoxue yu yanjiu, 43(3), 422-436