Schütze, R. (2010). Supremaţie fără aplicare prioritară? Apariţia foarte lentă